کد خبر 355580

تعداد کاربران کهنسال اینترنت افزایش می‌یابد

همزمان با گسترش زیرساخت های اینترنت و افزایش آشنایی با این پدیده ارتباطی، تعداد افراد کهنسال و مسنی که از اینترنت استفاده می کنند نیز روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش یاهونیوز، یافته های اداره ملی آمار انگلیس نشان می دهد شکاف دیجیتال در این کشور رو به کاهش است و با بیشتر شدن کاربران مسن اینترنت فاصله آنها با جوانان در این زمینه کمتر می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بر اساس همین آمار از سال 2011 بدین سو، بیشترین میزان افزایش استفاده از اینترنت مربوط به گروه سنی 65 تا 74 سال بوده است و تعداد این افراد از 53 درصد در انگلیس به 83 درصد افزایش یافته است.

در مقابل کمترین میزان افزایش استفاده از اینترنت در این کشور مربوط به گروه سنی 16 تا 44 سال بوده که رقم افزایش در مورد آنها از 96 به 99 درصد رسیده است.

در حال حاضر در انگلیس در مجموع 91 درصد از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. از سوی دیگر تعداد افراد معلول و ناتوان حرکتی که به کاربران اینترنت مبدل شده اند به بیش از 10 میلیون نفر افزایش یافته که 78 درصد از کل جمعیت این کشور را شامل می شوند.

بیشترین میزان کاربران اینترنت (93 درصد) در لندن و جنوب شرق این کشور زندگی می کنند و در مقابل کمترین میزان استفاده از اینترنت مربوط به ایرلند شمالی با 87 درصد است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر