براساس بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن‌باند ثابت تا پایان سه ماهه اول سال جاری، بیش از ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار عدد بوده که از…

عناوین بیشتر