فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱

قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، زمانی که شما قهوه خود را میل می کنید مقداری مواد غیر حلال و جامدی در ته فنجان باقی می ماند که به اشکال و تصاویر مختلفی شباهت دارند گمان آن می رود که به نحوی ارتباطی بین نوشنده قهوه و این تصاویر وجود دارد که سبب شکل گیری فالی به نام فال قهوه می شود. تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.

اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.فال قهوه روزانه متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

سوسمار: دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

قوری: خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

عینک: افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید - برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه - مهمانی - دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

ساعت: نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

در: کار با ادارات دولتی - کار اداری

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

پنجه: خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

فال قهوه روزانه متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق – متانت در رفتار

میمون: زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت

سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

فال قهوه روزانه متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

عقرب: جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

فال قهوه روزانه متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

عقرب: جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

سوسمار: دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

فال قهوه روزانه متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

سیب: صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

هدهد: خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

فال قهوه روزانه متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

خروس: نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر

انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

چاقو: طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن - خبرهای خوش

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

فال قهوه روزانه متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

قلب: روابط عاطفی

قیچی: جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

جارو: خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

فال قهوه روزانه متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

شلوار: آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

طاووس: شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

آتش بازی: مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط

فال قهوه روزانه متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

حلقه شکسته: ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

میخ: سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

آتش بازی: مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

فال قهوه روزانه متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

کرم: گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

شاخ: موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

قایق: بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی.

چادر: حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

پر: تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

شما می‎توانید در مورد اینکه فال و طالع‎تان درست اعلام شده یا خیر، در پایین همین مطلب در قسمت نظرات بیان کنید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید

منبع: saednews
ارسال نظر

  • صفورا نیک زاد
    ۰ ۰

    مهربونه ولی خیلی هم عصبانی میشه