ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران

مشاور رییس و سخنگوی سازمان فضایی ایران در صفحه توییتر خود از ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران با نام "پژوهش۱" خبر داد.

ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین دلیریان؛ مشاور رئیس و سخنگوی سازمان فضایی ایران در صفحه توییتر خود از ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران با نام "پژوهش1" خبر داد و نوشت: "پژوهشگاه فضایی ایران در راستای حمایت از بخش خصوصی، در نظر دارد به منظور طراحی، ساخت و تحویل در مدار "ماهواره تحقیقاتی پژوهش1، مناقصه عمومی برگزار کند.

ماهواره پژوهش1 در واقع یک ماهواره تحقیقاتی در حوزه ناوبری فضاپایه خواهد بود".

ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران

ارسال نظر
ارسال نظر