ساعت عجیب اذان صبح در مشهد؛ ۲:۲۵ دقیقه بامداد

جدول ساعت اذان صبح و طلوع آفتاب در سال جدید با طرح عدم تغییر ساعت را ببینید.

به گزارش اقتصاد آنلاین، جدول ساعت اذان صبح و طلوع آفتاب در سال جدید با طرح عدم تغییر ساعت را ببینید.

ساعت

 

ارسال نظر
ارسال نظر