دانشجوی ۹۲ ساله ارومیه ای با نمره ۲۰ فارغ التحصیل شد

غلامرضا کریم الهی دانشجوی ۹۲ ساله مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه بعد از دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره ۲۰ فارغ التحصیل شد.

دانشجوی ۹۲ ساله ارومیه ای با نمره ۲۰ فارغ التحصیل شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، موضوع رساله کریم الهی، "نقد و بررسی میزان و نحوه تاثیرپذیری حافظ از منابع دینی، شعرای متقدم و معاصر" ایشان بود. 

وی کسب علم و دانش و تحقیق را از انگیزه های خود در ادامه تحصیل در این سن عنوان کرد. 

دکتر نظریانی و دکتر نزهت از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه استاد راهنمای غلامرضا کریم الهی بودند. 

به گزارش نقل از روابط عمومی دانشگاه ارومیه، همچنین دکتر مظفری، دکتر طلوعی آذر و دکتر فائزی نیز داوران جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری این دانشجوی ۹۲ ساله بودند که همگی آنها نمره بیست برای وی در نظر گرفتند.

ارسال نظر
ارسال نظر