چقدر باید کار کرد تا آیفون ۱۴ خرید؟ + عکس

ورود آیفون ۱۴ به ایران ممنوع شد. اما اگر یک کارگر ایرانی می‌خواست آیفون ۱۴ خریداری کند، چقدر باید پس‌انداز جمع می‌کرد؟

چقدر باید کار کرد تا آیفون ۱۴ خرید؟

ارسال نظر
ارسال نظر