نمایش موشک سجیل در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن + عکس

تصویری از موشک سجیل در راهپیمایی ۲۲ بهمن منتشر شد.

نمایش موشک سجیل در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

ارسال نظر
ارسال نظر