مبلغ ترمیم حقوق معلمان چقدر است؟

وزارت آموزش و پرورش بخشنامه نحوه اجرای اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.

مبلغ ترمیم حقوق معلمان چقدر است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۸ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را به استان‌های کشور ابلاغ کرد.

در بخش‌هایی از این بخشنامه آمده است:

۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی به عنوان ترمیم حقوق در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

معادل ریالی امتیاز مذکور به میزان (۱۰۰۵۹۰۰۰) ریال در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان ترمیم حقوق د ر یک ردیف مستقل درج می‌شود.

در احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی و قضات مبلغ (۱۰۰۲۸۳۴۰) ریال با عنوان ترمیم حقوق در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد برای اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم و سایر دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، اعمال می شود.

 

افزایش حقوق معلمان

۳۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان شاغل در نیروهای مسلح به میزان (۱۲۰۷۰۸۰۰) ریال به عنوان ترمیم حقوق در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

 حقوق مشمولین جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشسته و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد به شرح جدول دو افزایش می‌یابد.

به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان مبلغ کمک هزینه اولاد فوق‌الذکر برای کارکنان مشمول در حکم کارگزینی آنها درج می‌شود.

مبلغ ریالی کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان (۲۰۳۶۹۴۷) ریال در ردیف کمک هزینه عائله‌مندی و (۱۰۵۶۱۹۵) ریال در ردیف کمک هزینه اولاد افزایش می‌یابد.

کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌هایی اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری همانند مراتب مندرج در جدول شماره ۲ افزایش می یابد.

 

افزایش حقوق معلمان

 امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی برای مزدوجین جدید و کمک هزینه اولاد برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای این قانون تا انتهای سال ۱۴۰۱ متناسب با رعایت افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به ترتیب دو و سه برابر می‌شود.

 

افزایش حقوق معلمان

فایل کامل این بخشنامه را از اینجا دریافت کنید.

منبع: تسنیم
ارسال نظر