قدیمی‌ترین کولر ایران در زمان آل بویه + عکس

تصویر قدیمی ترین کولر که با کتان کرباس درست میشده است را ببینید.

قدیمی‌ترین کولر ایران در زمان آل بویه + عکس

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ در زمان آل بویه یکی از وسایل دفاع از خود در برابر گرما، آویختن خیش بود. خیش پرده ای بود از کتان یا کرباس کلفت که مانند بادبان کشتی از اتاقی که به آن خیشخانه می گفتند می آویختند.

مردم پرده خیشخانه را مرطوب نگاه می داشتند و ریسمانی به آن می بستند. وقتی که ریسمان را می کشیدند و پرده به حرکت در می آمد، هوای اتاق خنک می شد. این کار هنوز در برخی از مناطق کویری ایران انجام می شود.

کولر آل بویه

منبع: عصر تاریخ
ارسال نظر