خورشید گرفتگی روز سوم آبان ماه به وقت جهانی از ساعت ۹ صبح از شمال اروپا (جزیره ایسلند) آغاز شد و در ساعت ۱۳ در شمال اقیانوس هند به پایان رسید. این گرفت در اروپا، شمال افریقا، کل خاورمیانه و بخشی از هند رخ داد. این خورشیدگرفتگی جزئی در سراسر ایران قابل مشاهده بود. کل گرفت در تهران ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه بود.

کد خبر: ۶۷۶۵۴۶
ارسال نظر