ساعت سعد و ساعت نحس چیست؟ / چه کارهایی در این زمان مکروه است؟

در کتاب‌های فقهی زمان قمر در عقرب دست کم چند مورد مکروه دانسته شده است.

 ساعت سعد و ساعت نحس چیست؟ / چه کارهایی در این زمان مکروه است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاید اصطلاحات ساعت سعد و ساعت نحس را شنیده باشید. می‌گویند انجام اعمال عبادی، خواستن حاجات، نوشتن دعا، خرید و فروش، ازدواج و بسیاری از موارد دیگر را نباید در ساعات نحس انجام داد. در این مقاله قصد داریم ساعت سعد و ساعت نحس را به شما معرفی کنیم و شرح دهیم که انجام چه کار‌هایی در ساعات سعد یا نحس خوب یا بد می‌باشد.

ساعت نحس

در کل ساعت نحس در ۲ حالت اتفاق می‌افتد: یکی زمان قمر در عقرب و زمان دیگر محاق است.

قمر در عقرب

در آسمان، ۱۲ صورت فلکی تاثیر گذار وجود دارد به نام‌های حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت که به ترتیب ماه‌های شمسی از فروردین تا اسفند است. قرار گرفتن خورشید در ماه عقرب را شمس در عقرب و قرار گرفتن ماه در برج عقرب را قمر در عقرب می‌نامند که برای تشخیص آن باید از ابزارآلات نجومی استفاده کرد، البته تقویم‌های نجومی نیز وجود دارند که زمان‌های قمر در عقرب را نشان می‌دهند.

پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته اگر با صور فلکی و بروج آشنا باشید، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب می‌توانید زمان قمر در عقرب را متوجه شوید) و مقصود از قمر در عقرب هم این است که در یک ماه قمری، کره ماه یک دور کامل به دور آن می‌گردد و طبعاً در هر ماه قمری یک بار از برج عقرب عبور می‌کند.

امام صادق علیه السلام: کسی که سفر کند و یا ازدواج نماید در حالی که قمر در عقرب باشد خوشی و خوبی نمی‌بیند.

در کتاب‌های فقهی، وقتی قمر در عقرب است، دست کم چند مورد مکروه (نه حرام) دانسته شده است. یکی عقد نکاح، دوم اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)، و دیگری سفر. به عنوان مثال: محقق در شرایع نوشته است: «و یکره إیقاع النکاح و القمر فی العقرب» ازدواج و عقد نکاح (یا نزدیکی) در حالی که قمر در عقرب است مکروه است.

البته لازم به ذکر است که قمر در عقرب حدود دو و نیم روز (۶۰ ساعت) می‌باشد، اما با توجه به اینکه در روایات عبارت “ قمر در عقرب ” آمده و مشخص نشده که آیا منظور قمر در صورت فلکی عقرب است یا این که قمر در برج عقرب است؟ لذا بهتر است مراعات احتیاط گردد و دو روز به آن افزود و جمعاً چهار روز و نیم محاسبه کرد، البته روز‌های قمر در عقرب در هر سال متفاوت است و باید هر سال محاسبه شوند.

محاق

محاق هم به معنی شب‌های آخر ماه قمری است که ماه به سختی دیده می‌شود که می‌گویند: در این دو زمان (محاق و قمر در عقرب) انجام کار‌های خیر توصیه نمی‌شود.

بر اساس روایات و نیز علم نجوم و اخترشناسی؛ خواندن عقد ازدواج، مسافرت، اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)، افتتاح کار و کسب و تجارت، حجامت، تعیین و تغییر نام، گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم و بطور کلی انجام هر یک از کار‌های اساسی در ساعت نحس و روز‌های نحس و قمر در عقرب هم از نظر علماء دینی و هم از نظر منجّمین توصیه نمی‌گردد و باید انجام این کار‌ها را به ساعت سعد موکول کرد.

در بعضی از روایات در خصوص روز چهارشنبه هم آمده است که در روز چهارشنبه آتش و جهنم آفریده شد؛ لذا مناسب است در چهارشنبه کار‌هایی که مناسبت با خیر و نیکی دارد، کمتر انجام شود و یا برای دفع بدی و نحوست آن صدقه داده شده و دعا و قرآن خوانده شود.

ساعت سعد

بدیهی است به غیر از ساعات نحس بقیه ساعات سعد حساب می‌شوند، اما باز هم برخی از روز‌ها و ساعات شبانه روز از فضیلت بیشتری برخوردار هستند که با آن‌ها آشنا می‌شویم.

کف الخضیب

یکی از زمان‌های مبارک معروف به کف الخضیب بوده که در کتاب کشف اللثام عن قواعد الاحکام از فاضل هندی نقل شده که شخصی از امام صادق (ع) سوال می‌کند: مردم روایت می‌کنند از پیامبر اکرم (ص) که در شب ساعتی است که بنده مومن دعا نمی‌کند مگر اینکه استجابت شود آیا این روایت درست است؟ امام (ع) فرمودند: بله. سائل پرسید: آن چه زمانی است؟ امام جعفر صادق (ع) فرمودند: ثلث باقی مانده شب (نیمه شب شرعی) تا اذان صبح. ساعتی است که دعا نمی‌کند بنده مومن مگر اینکه دعایش مستجاب شود.

از اذان ظهر یازده ساعت و پانزده دقیقه بعد نیمه شب شرعی محسوب می‌شود که برخی بزرگان ذیل همین روایت فرمودند: شاید این ساعت، زمان کف الخضیب باشد که این ستاره در صور فلکی ذات الکرسی دیده می‌شود.

مرحوم جزایری در کتاب تحفه السنیه روایتی را از امام صادق (ع) نقل می‌کند که در چهار زمان امر به دعا و طلب حاجت کردند که یکی از آن‌ها «عند وصول کف الخضیب الی وسط السماء»؛ زمانی است که کف الخضیب به وسط آسمان برسد که در آن زمان می‌شود دعا کرد و به اجابت آن امیدوار بود.

تقسیم بندی ساعت سعد و نحس بر اساس روز‌های هفته

تقسیم بندی دیگری وجود دارد که روز‌های سعد و نحس را بر اساس ایام هفته تقسیم بندی می‌کند. بطور کلی روز‌های هفته و ساعات شبانه روز هر کدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم می‌شوند که هردو آن‌ها شامل بخش‌های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند.

خصوصیات هر سیاره:

زحل

ساعتی نیکوست، در این ساعت تجارت زراعت و عقد قرارداد خوب است و همچنین در این ساعت انجام طلسم و … نتیجه خوب می‌دهد و کسی که در این ساعت به دنیا آید صاحب دولت و عمر طولانیست.

مشتری

این ساعت ساعتی نیکوست و مناسب است برای شروع کار و دیدار مریض، خرید و فروش و بریدن و خریدن لباس نو و طلب حاجت از پروردگار و فرزندی که در این ساعت به دنیا بیاید از نیکوکاران و صالحان روزگار می‌شود و شایسته نیست در این ساعت به دیدار کافر و مفسد رفتن و همچنین کار‌های خلاف و پنهان انجام دادن.

مریخ

ساعتی خوب است برای پوشیدن رخت نو، و خوب نیست برای دیدار از دولت مردان شکار و انجام طلسمات، کودکی که در این ساعت به دنیا بیاید به ریختن خون علاقه‌مند است.

شمس

ساعتی خوب است برای بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش و انجام طلسمات خوب، و خوب نیست برای انجام طلسم‌های شر و حسد، و فرزندی که در این ساعت به دنیا آید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد می‌باشد.

زهره

ساعتی خوب است برای ازدواج و مسافرت و طلسم‌های نیکو و عیادت از مریض و بریدن و پوشیدن لباس نو و کسی که در این ساعت متولد شود دوست دار خوشی و شادی و تفریح می‌باشد و شایسته نیست در این ساعت آموزش دادن به کودک و شروع کار‌های بزرگ و انجام طلسم‌های شر.

عطارد

ساعتی خوب است برای تعلیم به کودک و آموزش و نوشتن و انجام طلسم‌های الفت و محبت و شروع کار‌های جدید و تعمیرات و کسی که در این ساعت به دنیا می‌آید عالم و باهوش و زیرک میشود و شایسته نیست در این ساعت حجامت کردن، بریدن لباس نو و مسافرت و انجام کار‌های پنهانی و معالجه بیمار.

قمر

ساعت خوبی است برای پیغام فرستادن و حجامت کردن و خوردن دارو، مسافرت و انجام کار‌های ثواب.

منبع: حقوق نیوز
ارسال نظر