جدیدترین تصویر از کیهان

در تصویر زیر، منطقه کوهستانی مرموز غرب سحابی کارینا، در فاصله ٧۶٠٠ سال نوری از زمین را مشاهده می کنید.

جدیدترین تصویر از کیهان

این عکس، جدیدترین تصویر تلسکوپ هابل از کیهان است که ناسا کامل تر آن را فردا منتشر می کند.

جدیدترین تصویر هابل از برخورد کهکشان ها

منبع: ايسنا
ارسال نظر

آخرین خبر ها