تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

کسی نیست که از سوسک های چندش آور خوشش بیاید! یعنی حداقل ما نمی شناسیم. اگر دلش را دارید و فکر می کنید خدا چشمان تیزبینی به شما داده است ، کافی است در این تست دقت و توجه شرکت کنید و قوه بینایی خود را محک بزنید.

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ اگر ما بیش از اندازه به حس بینایی خود اطمینان داشته باشیم ، ممکن است چشم ما فریب بخورد؛ مخصوصا وقتی که موضوع پیدا کردن تفاوت در چند تصویر تکراری باشد. این بار، ما از سوسک برای امتحان کردن شما استفاده کردیم. شما در این تست ها باید به این سوسک های جورواجور با دقت نگاه کنید و سوسکی که رنگ متفاوتی دارد را پیدا کنید. آیا فکر می کنید می توانید از عهده این تست بربیایید؟ شاید اگر چشمان تیزبین و دقت بالایی داشته باشید، بتوانید.

امروز  می توانید با کمک آنها مهارت مشاهده خود را تست کنید. یادتان باشد که شما می توانید همیشه با مراجعه به قسمت پایین صفحه پاسخ صحیح را ببینید. آماده هستید؟

تصویر اول:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر دوم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر سوم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر چهارم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر پنجم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر ششم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر هفتم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر هشتم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر نهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر دهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر یازدهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر دوازدهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر سیزدهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر چهاردهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

تصویر پانزدهم:

تست دقت و توجه برای شیردلان : سوسک متفاوت را پیدا کنید

و حالا پاسخ تست سوسکی ما را در ادامه مشاهده کنید:

و حالا پاسخ تست سوسکی ما را در ادامه مشاهده کنید:

و حالا پاسخ تست سوسکی ما را در ادامه مشاهده کنید:

و حالا پاسخ تست سوسکی ما را در ادامه مشاهده کنید:

و حالا پاسخ تست سوسکی ما را در ادامه مشاهده کنید:

آیا توانستید سوسکی که رنگش متفاوت است را پیدا کنید؟ آیا دوست دارید چند تا از دوستان خود را برای تماشای این سوسک ها به چالش دعوت کنید؟ نتیجه را با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

به نظر شما کسی هست که جرئت رو به رو شدن با این سوسک های رنگارنگ را داشته باشد و دلش بخواهد در این چالش سوسکی با شما رقابت کند؟

منبع: روزیاتو
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    10

آخرین خبر ها