هوا امروز بارانی است

توضیحات ضیاییان کارشناس هواشناسی، درباره وضعیت هوای امروز و روزهای آتی کشور را مشاهده می کنید.

هوا امروز بارانی است

توضیحات ضیاییان کارشناس هواشناسی، درباره وضعیت هوای امروز و روزهای آتی کشور را مشاهده می کنید.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها