تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

آمار جالب درباره فرزندآوری زنان ۵۰ تا ۵۴ ساله

بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور، سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سال گذشته یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در کشور متولد شدند که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ از کاهش بسیار ناچیزی برخوردار بود و به این ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف شد.

بر اساس آمارهای رسمی موالید ۱۴۰۰ سازمان ثبت احوال، از مجموع متولدان سال گذشته ۵۷۱ هزار و ۲۵۶ پسر و ۵۳۴ هزار و ۸۱۶ دختر بودند که نسبت جنسی ۱۰۶.۸ را نشان می‌دهد. یعنی در مقابل تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۱۰۶.۸ نوزاد پسر به دنیا آمده‌اند.

همچنین طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند. در همین حال ۱۴۷۴ نوزاد از مادرانی متولد شده‌اند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشته‌اند.

بنابراین گزارش، بیشترین تولد از مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله با مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد به وقوع پیوست. پس از آن مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ بودند که در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به دنیا آوردند.

مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز درمجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنیا آوردند.

سال گذشته همچنین ۴۷ هزار و ۵۹۸ هزار تولد از مادران گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله متولد شده‌اند که نسبت به سال گذشته از افزایش ۷ درصدی برخوردار است.

در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله نیز طی سال گذشته ۳۷۵۶ زن صاحب فرزند شدند که میزان فرزندآوری این گروه پرخطر نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. میزان فرزندآوری مادران گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله نیز در سال گذشته ۲۵۵ فرزند بوده است.

براساس جدول آماری سازمان ثبت احوال، میزان زاد و ولد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در همه گروه‌های سنی شتاب گرفته است که به نظر می‌رسد تحت تأثیر سیاست‌های تشویقی و امتیازات اقتصادی در نظر گرفته شده برای اقشار فقیر باشد.

بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، سال گذشته ۵۳۶ هزار و ۱۰۹ نفر در کشور فوت کردند که سهم فوت مردان ۲۹۸ هزار و ۵۲۸ نفر و سهم فوت زنان ۲۳۷ هزار و ۵۸۱ نفر بود.

براساس داده های سازمان ثبت احوال، تفاضل آمار زاد و ولد و مرگ‌ومیر سال گذشته ۵۶۹ هزار و ۹۶۳ نفر به جمعیت کشور اضافه شدند و میزان رشد طبیعی جمعیت هفت‌دهم درصد بود. 

منبع: ایسنا
این مطلب برایم مفید است
۳ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها