توضیح محمد فاضلی درباره اخراجش

محمد فاضلی در مورد اخراجش از دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد فاضلی، جامعه‌شناس سرشناس ایرانی از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شده است در این باره گفت: حکم مربوط به ١۵ شهریور است؛ خیلی سعی کردیم رسانه‌ای نشود.  لیست کلاس‌های ترم جدید را که بدون کلاس‌های من منتشر کردند، دانشجویان فهمیده بودند.

محمد فاضلی2

ارسال نظر

آخرین خبر ها