سرباز فراری ها بخوانند

مجازات فرار از سربازی در زمان صلح با زمان جنگ فرق دارد.

سرباز فراری ها بخوانند

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از موارد مهمی که درباره فرار از سربازی باید حواستان باشد این است که فکر نکنید اگر دو سه نفری فرار کنید، بهتر است. اتفاقا کاملا برعکس، فرار بیش از دو نفر که با برنامه‌ریزی قبلی صورت بگیرد، «فرار با توطئه» محسوب ‌می‌شود و اگر محارب محسوب شوید، احتمالا به اعدام محکوم می‌شوید و‌ در غیر این‌صورت، در زمان جنگ به سه تا ۱۵ سال و در زمان صلح به دو تا پنج ‌سال حبس محکوم می‌شوید. پس اگر هم فکر فرار به سرتان زد، تصمیمتان را با کسی در میان نگذارید و هم‌فراری برای خودتان دست و پا نکنید!

مجازات فرار از سربازی چیست؟

اگر سرباز در زمان صلح بیش از ۱۵ روز‌متوالی غیبت کند و عذر موجهی نداشته باشد فراری محسوب می‌شود و اگر دستگیر شود به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت‌ محکوم می‌شود.

اگر سرباز فراری قبل از دستگیرشدن خودش را معرفی کند، مجازاتش طبق حالت‌های زیر محاسبه می‌شود:

۱. اگر برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت ۶۰ روز‌از شروع غیبت، به یگان خدمتی برگردد، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی، در مقابل هر روز‌غیبت و فرار، دو روز اضافه‌خدمت می‌خورد و این اضافه‌خدمت هم در هر صورت بیشتر از سه ماه نخواهد بود.

۲. اگر بعد از ۶۰ روز خودش را معرفی کند یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشد به حبس از دو تا شش ماه محکوم‌ می‌شود.

در هر دو صورت اگر فرماندهان از سرباز راضی باشند ‌ممکن است تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت بخشیده شود؛ البته قانون هیچ قولی نداده و دقیقا نوشته «ممکن است».

برای مطالعه مشروح خبر اینجا کلیک کنید

ارسال نظر
ارسال نظر
 • سرباز فراری
  ۰

  به زور میبرنمون بیگاری بعد اینجوری هم مجازاتمون میکنن صد رحمت به برده داری
  حقوق شهروندی و حق اختیار و حقوق انسانی هم که همش کشک

 • کوت عبدالله شهید محسن کوی شهید محسنی یک
  ۰

  کوت عبدالله شهید محسن کوی شهید محسنی یک