کد خبر 584226

پاکیزه‌ ترین شهرهای جهان کجاست؟

لندن، پاریس و نیویورک سه شهر پاکیزه اول جهان شدند.

ارسال نظر