کد خبر 583088
بر اساس رتبه بندی جهانی؛

تهران، هشتمین شهر آلوده جهان شد

بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران هشتمین شهر آلوده جهان شد.

ارسال نظر