کد خبر 579284

کاهش سهم تفریح و سرگرمی در خانوارها

گزارش های رسمی نشان از کاهش هزینه تفریح و سرگرمی در هزینه خانوارها دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مروری بر تغییرات هزینه خانوارها در چند سال اخیر در گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی  در کل  هزینه خانوارها کاهشی بوده است، این ریزش در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا سال گذشته به ویژه بین خانوار شهری مشهود است.

این در حالی است که در خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶،‌ سهم تفریح و سرگرمی از کل هزینه خالص خانوارها ۲.۸۹ درصد بوده که در ۱۳۹۷ به ۲.۸۵ ، ۱۳۹۸ به ۲.۴۳ و در ۱۳۹۹ به ۱.۹۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین در مورد خانوارهای روستایی، در سال ۱۳۹۸ افزایش هزینه اتفاق افتاده است؛ به طوری که سهم هزینه تفریح و سرگرمی در سال ۱۳۹۶، ۱.۸۵ درصد بوده که در سال بعد به ۱.۷۹ درصد کاهش پیدا می‌کند.

اما در سال ۱۳۹۸،‌هزینه تفریح و سرگرمی برای خانوارهای روستایی رشد داشته و به ۲.۸۵ درصد رسیده ولی دوباره در سال گذشته به ۱.۵۹ درصد کاهش یافته است.

در آخرین گزارش، متوسط هزینه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۹، بیش از ۶۲.۱ میلیون و برای خانوار روستایی ۴۶ میلیون تومان اعلام شده بود.

ارسال نظر