وقوع پدیده نادر مه غلیظ در مسکو که کارشناسان روس علت آن را سوزاندن چوب و ضایعات به همراه شرایط آب و هوایی با رطوبت بالا ذکر کرده اند، حداقل دید را به کمتر از 10 متر رسانده و عملکرد فرودگاه های پایتخت روسیه را مختل کرده است.

کد خبر: ۵۷۷۵۲۸
منبع : ایرنا
ارسال نظر