کد خبر 577009
بر اساس گزارش مرکز آمار؛

٧٦.٤درصد افراد حداقل یکبار کمک داوطلبانه کردند

٧٦.٤ درصد از افراد ١٥ساله و بیشتر حداقل یکبار کمک داوطلبانه داشته اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اظهار نظر افراد ١٥ ساله و بیشتر  ٣١,٦درصد این افراد مطمئن هستند و یا احتمال زیاد و بسیار زیادی می‌دهند که در صورت نیاز خانواده به کمک، از سوی اقوام و خویشاوندان مورد حمایت و کمک قرار گیرند.

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر با ٤٣٧٠٠ خانوار نمونه شهری و ١٨٨٦٠ خانوار نمونه روستایی و در کل به ٦٢٥٦٠ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه­ های اجتماعی، فعالیت ­های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است.

مهمترین یافته ­های طرح در  حوزه­ رفتار اجتماعی   به شرح زیر برای استحضار ایفاد می­شود:

الف‌- در صورتی که خانواده شما نیازی به کمک داشته باشد، چقدر احتمال می‌دهید اقوام و خویشاوندان به شما کمک کنند ؟

بر اساس اظهار نظر افراد ١٥ ساله و بیشتر ، ٣١,٦درصد این افراد مطمئن هستند و یا احتمال زیاد و بسیار زیادی می‌دهند که در صورت نیاز خانواده به کمک، از سوی اقوام و خویشاوندان مورد حمایت و کمک قرار گیرند. در حالی‌که ٤١.٨ درصد اصلا یا احتمال کم و بسیار کمی می دهند که در صورت نیاز خانواده به کمک، از سوی اقوام و خویشاوندان مورد حمایت و کمک قرار گیرند؛ و ٢٦.٦ درصد احتمال متوسط را داده‌اند. در مجموع ٥٨.٢ درصد احتمال متوسط به بالا قائل شده‌اند.

ب‌-  همسایگان  شما چقدر قابل اعتماد هستند؟

٥١,٤ درصد از افراد، قابل اعتماد بودن همسایگان خود را زیاد و بالاتر اظهار کرده‌اند و ١٦.٦ درصد اعتماد کم یا اصلاً اعتمادی نداشته‌اند؛ و ٣٢ درصد نیز این اعتماد را متوسط اظهار نموده اند. در مجموع ٨٣.٤ درصد اعتماد همسایگان خود را متوسط و به بالا دانسته اند.

ج‌- میزان احساس شادی در زندگی خانوادگی:

٣٧,١درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر اظهار نموده‌اند در زندگی خانوادگی خود زیاد و بالاتر، احساس شادی دارند و ٢٤.٦ درصد احساس شادی کم و بسیار کم داشته و یا اصلاً احساس شادی نداشته‌اند؛ ٣٨.٢ درصداین احساس را در زندگی خانوادگی خود، متوسط اعلام نموده اند. در مجموع ٧٥.٣درصد افراد، از زندگی خانوادگی خود احساس شادی متوسط و به بالا داشته‌اند.

د‌- وضعیت کمک داوطلبانه به افراد دیگر در یک سال منتهی به زمان آمارگیری:

٧٦,٤ درصد از افراد اظهارنموده‌‌اند حداقل یکبار کمک داوطلبانه در یک سال منتهی به زمان آمارگیری داشته اند. همچنین ٢٣.٦درصد افراد هیچگونه کمک داوطلبانه ای به افراد دیگر در یک سال منتهی به زمان آمارگیری نداشته اند. و ٣٥.١ درصد افراد کمک داوطلبانه بیش از سه بار داشته‌اند.

ه‌- وضعیت با هم غذا خوردن اعضای خانوار

اعضای خانوارهای کشور در سال ١٣٩٩ به طور متوسط در هفته، ١٦ وعده با هم غذا خورده‌اند .

شایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشانی  www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر