کد خبر 576888

استفاده اعضای هیات علمی شریف از رانت!

اکانت توییتری روزنامه شریف نوشت: ۲۰نفر از ورودی‌های کارشناسی۱۴۰۰ شریف از امتیاز فرزندان اعضای هیات علمی برای انتقال به شریف استفاده کرده اند.

ارسال نظر