کد خبر 573481

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۹مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه ۲۹مهر مشخص شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه ۲۹ مهر در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
ارتباط موثر- پایه ۱۰- مشترک خدمات - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
تعمیرات موتور - پایه ۱۰- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش
ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه۱۱ - رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
کارو فناوری
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
کارو فناوری
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کارو فناوری
پایه نهم

ساعت۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
عربی
پایه هفتم

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵
شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰
زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸
درس اصول عقاید۱، ۱رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس تاریخ اسلام۱
رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه ششم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه ششم
ساعت۱۵
درس پیام‌های آسمانی پایه نهم
ساعت۱۵:۳۰
درس عربی زبان قرآن۱

ارسال نظر