کد خبر 556195

معاون اول رییس جمهوری؛

هرگونه عزل و نصب مدیران در سطوح اجرایی ممنوع شد

تا استقرار دولت جدید، جابجایی و عزل و نصب مدیران دولتی ممنوع شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر