بنابر مصوبه‌ای که ستاد ملی کرونا ارائه کرده است تعطیلات پیش رو در سراسر کشور ۶ روز خواهد بود و از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا روز شنبه ۳۰ مرداد اعمال خواهد شد.از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ٢۴ مردادماه ۱۴۰۰ ممنوعیت تردد سراسری در استان فارس نیز برقرار شد و این محدودیت به گونه‌ای که مبادی ورودی استان توسط نیروهای انتظامی مورد پایش قرار می‌گیرد و اگر کسی بنا داشته باشد وارد استان شود ۲ میلیون تومان جریمه خواهد داشت.

در حالی که ۱۰۷ درصد از تخت‌های بیمارستانی استان پر شده و ٩۵ درصد از تخت‌های ویژه نیز به بیماران کرونایی اختصاص یافته است و درشرایطی که ۴٠ درصد از تست‌های استان نیز مثبت اعلام شده است، عده‌ای از شهروندان در این روزهای بحرانی بدون توجه به توصیه ها راهی سفر به این استان شده‌اند.

کد خبر: ۵۵۳۹۱۶
منبع : فارس
ارسال نظر