کد خبر 548117

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۴مرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش در روز دوشنبه ۴مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه‌های تابستانی مدرسه تلویزیونی ایران، در روز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است؛

شبکه آموزش

ابتدایی

ساعت ۱۲:۰۰تا ۱۲:۲۰ سواد محاسباتی با محوریت ریاضی پایه اول
ساعت ۱۲:۲۰تا ۱۲:۴۰ سواد محاسباتی با محوریت ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۲:۴۰تا ۱۳:۰۰ سواد محاسباتی با محوریت ریاضی پایه سوم

ارسال نظر