کد خبر 535804

پدر جوان ساکن غرب کشورمان که به بیماری سرطان از ناحیه گلو مبتلا شده نیاز به کمک فوری دارد متاسفانه غده های متعدد سرطان کل گلوی ایشان را در برگرفته است. طبق نظر پزشک معالج باید طی عمل جراحی غده ها را از گلوی ایشان خارج و سپس شیمی درمانی شود ، ولی متاسفانه توانایی تامین هزینه های عمل جراحی و شیمی درمانی را ندارند.

ایشان قبلاً کارگر فصلی در شهر خودشان بوده از سال گذشته قادر به اشتغال نیست و یک فرزند کوچک دارد.

یاعلی

پرداخت آنلاین

شماره شبا: IR090570033881011584199101

5022291900030667

 @hakeimngo

بیشتر بخوانید
ارسال نظر