کد خبر 529994

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲خرداد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۱۱:۰۰  تا ۱۱:۲۵
حسابداری صورت های مالی -رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای  

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
نقشه کشی معماری - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۲و ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
کارآفرینی و نوآوری -رشته شایستگی های غیر فنی -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
آنالیز گازهای خروجی خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای
ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
انجام کمک های اولیه - رشته تربیت کودک - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی
پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
    ریاضی 
   پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ 
ریاضی 
    پایه نهم 

    دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
 پرورشی 
راهبرد های برنامه ریزی درسی 

متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۰
فیزیک یک -  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
   
  ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:٣٠ 
 فیزیک یک -  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک یک -  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

یکشنبه۲خردادشبکه ۴

ساعت۸فارسی۳
ساعت۸:۳۰فارسی۳
ساعت۹فارسی۳
ساعت۹تاریخ
ساعت۹:۳۰حل سوالات فیزیک
ساعت۱۰حل سوالات فیزیک 

شنبه ۱خرداد 

 شبکه قرآن و معارف سیما 

.............متوسطه دوم ...

 ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - اصول عقاید ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

 ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - تاریخ ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

.............متوسطه دوم ...

 ساعت ١۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ - عربی، زبان قرآن ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

..............متوسطه اول ...

 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - پیام های آسمان پایه هفتم

بیشتر بخوانید
ارسال نظر