کد خبر 526125

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۷ اردیبهشت

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه هجدهم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه هجدهم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
عملیات تکمیلی -رشته تربیت بدنی - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی- رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی و ساخت کمد پا تختی - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
زبان انگلیسی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان
بدفهمی ریاضی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
فیزیک سه - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۷:۵۵ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۲۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۹:۱۰درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۹:۳۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۰درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۲۵ ۰درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه​

بیشتر بخوانید
ارسال نظر