کد خبر 523862

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۸اردیبهشت

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه هشت اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه هشت اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:۳۰
تهیه صورت های مالی - پایه۱۲- رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰
عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
پایه و اصول صفحه آرایی - رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیر سیستم جعبه فرمان هیدرولیک خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان :
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
تفکر و سواد رسانه ای - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها

ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
زمین شناسی - پایه ۱۱- رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۹درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۷:۵۵ درس جغرافیای ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۲۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۴۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۹:۱۰درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۹:۳۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۲۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر