فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کوو برکت ایران صبح امروز با تزریق به تعدادی از داوطلبان در تهران آغاز شد.این مرحله با تزریق واکسن به مینو محرز محقق کارآزمایی بالینی این واکسن آغاز شد

کد خبر: ۵۲۳۱۳۵
منبع : تسنیم
ارسال نظر