امروز آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

کد خبر: ۵۱۴۳۴۲
ارسال نظر