کد خبر 512438

افتتاح مراکز خدماتی مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور

این طرح استقرار دفاتر بهزیستی در محلات با تاکید بر روستاها با مشارکت مردم است که در فاز نخست ۲۴۹۲ مرکز ایجاد شد که اشتغال ۱۱ هزار تحصیل کرده دانشگاهی در رشته‌های مرتبط را در پی دارد. به دلیل اشراف بر محله و مشارکت مردم در مدیریت دفاتر، کارهای بنیادین از جمله طرح های غربالگری و مشاوره ژنتیکی برای پیشگیری از معلولیت‌ها از دستاوردهای ارزشمندی طرح است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر