اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

بررسی میزان مشارکت زنان جهان در نیروی کار/ رشد قابل توجه زنان شاغل در ژاپن

مشارکت زنان در نیروی کار، یکی از عوامل توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان به شمار می‌رود. نرخ مشارکت زنان در بسیاری از نقاط به صورت مدام در حال افزایش بوده اما آمار آن در آمریکا در سال‌های اخیر کاهش یافته و در حال حاضر ثابت مانده است.

بررسی میزان مشارکت زنان جهان در نیروی کار/ رشد قابل توجه زنان شاغل در ژاپن

اقتصاد آنلاینمهسا نجاتی؛ در طول سه دهه گذشته، مشارکت زنان در نیروی کار در بسیاری از نقاط سراسر جهان پیشرفت کرده، اما هنوز از نرخ مشارکت مردان در بازار کار عقب‌تر است. در آمریکا، رشد مشارکت زنان در نیروی کار متوقف شد، در حالی که در کره‌جنوبی با وجود دستاوردهای گذشته، هنوز شکاف‌های قابل توجهی میان مشارکت زنان و مردان به چشم می‌خورد.

به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد نرخ مشارکت زنان سنین بین 25 تا 64سال آمریکایی در نیروی کار در سال 2000 متوقف شد و در سال 2019 به سطح سال 1996 کاهش یافت. در مقایسه، بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر افزایش قابل توجهی را در میزان مشارکت زنان تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، اخیرا نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در فرانسه، آلمان و بریتانیا به 75 تا 80درصد رسیده است.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که برداشته شدن شرایط مرخصی والدین در آمریکا یکی از عوامل موثر در توقف مشارکت زنان در نیروی کار در سال‌های نخست کاری آنها است. دلیل دیگر نرخ پایین مشارکت می‌تواند ناشی از رکود اقتصادی بزرگ باشد. بسیاری از کارکنان پس از رکود اقتصادی به دلیل ثابت ماندن دستمزدها مجددا وارد بازار کار نشدند.

در حالی که نرخ مشارکت زنان کره‌جنوبی در نیروی کار طی سی سال بیش از 12درصد رشد داشته، اما هنوز میزان آن 65درصد است. همانطور که در نمودار ارائه شده مشاهده می‌شود، ژاپن به سریع‌ترین صعود در این زمینه دست یافته است. این کشور در طول 10سال گذشته، 10درصد افزایش در نرخ نیروی کار زنان را تجربه کرده و اکنون وضعیت آن مشابه فرانسه است.

گفتنی است که مشارکت در نیروی کار، به بخشی از جمعیت اشاره دارد که در حال حاضر شاغل و یا جویای کار هستند.

در نمودار ارائه شده، نرخ مشارکت زنان کشورهای مختلف در نیروی کار را مشاهده می‌کنید؛

photo_2021-03-07_15-39-55

ارسال نظر
ارسال نظر