کد خبر 499844

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۳بهمن

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۳ بهمن ۹۹ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای  روز جمعه 3بهمن 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8 تا 8.30 آرایه ها در php- رشته  تولید و توسعه پایگاه اینترنی - پایه 12 -شاخه کاردانش 

ساعت 8.30 تا 9 طراحی و ساخت مبلمان مسکونی - رشته  صنایع چوب و مبلمان - پایه 12 -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30 استاندارد نقشه کشی  معماری - رشته  نقشه کشی ساختمان - پایه  11- شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و زندگی  با محوریت پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی با محوریت پایه  پنجم 

 

ساعت 11.30 تا 12 فارسی وزندگی بامحوریت  پایه ششم 

 ساعت 12 تا 12.30  تفکر و پژوهش پایه ششم 

ساعت 12.30 تا 13 بسته تحولی مدرسه خوانا 

ساعت 13 تا 13.30 فارسی و نگارش  مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت 13.30 تا 13.50 بازی و ریاضی  مقدماتی ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15

 فرهنگ و هنر - سفالگری پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - خوشنویسی پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر - هنرهای زیر لاکی پایه نهم 

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان - سنجش در ادبیات 

متوسطه دوم  

 ساعت 16.30 تا 17 زمین شناسی  - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

 ساعت 17 تا 17.30  زمین شناسی  - پایه 11-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت 17.30 تا 18 تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته ها

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8.30 درس مدیریت خانواده وسبک زندگی 2 پایه 12 مشترک تمام رشته ها .

ساعت 10.15 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 10.45 درس نگارش 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها. 

ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 11.45 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 12.15 درس عربی زبان قران 1  پایه 10 رشته ادبیات.

ساعت 12.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 13.15 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما 

ساعت 8 اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 15 اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر