کد خبر 499784

تصویر جلد مجله تایم روز اول بایدن و میراث ترامپ

جلد مجله تایم تصویری از روز اول بایدن و میراثی که ترامپ برای او برجای گذاشت را به چاپ رساند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر