مراسم تحلیف جو بایدن، چهل و ششمین رییس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه برگزار شد.

کد خبر: ۴۹۹۶۳۴
ارسال نظر