سلفی جنجالی سپند امیرسلیمانی +عکس

سپند امیرسلیمانی تصویری از خودش در کنار علی ضیاء را منتشر کرد و درباره وضعیت کاریشان نوشت. " ممنونم از لطفى که به خاطر فرمول یک به من داشتین، تا امروز به شدت درگیر ضبط سریال با خانمان بودم و به امید خدا از این هفته با انرژى خیلى بیشتر میریم که ادامه بدیم "

سلفی جنجالی سپند امیرسلیمانی +عکس

امیرسلیمانی و ضیا

ارسال نظر