کد خبر 494926

آخرین وضعیت داوطلبان تزریق واکسن کرونای ایرانی

حسینی مدیر مطالعات بالینی واکسن کرونا گفت: حال عمومی داوطلبان خوب بوده و وضعیت آنها به دقت در حال پایش است. فاز اصلی و سنجش اثر بخشی واکسن کرونا در صورت موفقیت آمیز بودن تمامی مراحل، اواسط اردیبهشت آغاز خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر