روحانی گفت: ملت ما در سال ۲۰۲۰ دو نمره بیست کسب کرده است در برار جنگ اقتصادی و در برابر ویروس کرونا موفقیت هایی بدست آورده اند. در باره سه موضوع صحبت کردیم بی اثر کردن تحریم و شکستن آن و نسبت به شیوه ها و قدم ها با همدیگر اتفاق نظر داریم.

 

 

حجم ویدیو: 2.97M | مدت زمان ویدیو: 00:01:37
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها