کد خبر 492607

جدول زمانی آموزش معلمان تلویزیونی جمعه ۵دی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۵ دی ۹۹ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 5 دی 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30  برش و دوخت شلوار - رشته  طراحی و دوخت - پایه 10-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 8.30 تا 9 اتوکد - رشته  نقشه کشی  ساختمان و معماری داخلی - پایه 10 -شاخه کاردانش

ساعت 9 تا 9.30 طراحی داخلی - رشته نقشه کشی ساختمان - پایه 11 و 12- شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11  فارسی و زندگی   با محوریت    پایه اول 

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی   با محوریت  پایه  پنجم
 
ساعت 11.30 تا 12 فارسی وزندگی  بامحوریت  پایه ششم
 
ساعت 12 تا 13 بسته تحولی مدرسه خوانا 

ساعت 13 تا 13.30  فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان

ساعت 13.30 تا 13.50 بازی و ریاضی  مقدماتی ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر - خوشنویسی پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر- کادر بندی در عکاسی پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر- هنر های نمایشی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  آموزش معلمان - نحوه طراحی یک سوال خوب و درست 

متوسطه دوم  

 ساعت 16.30 تا 17 زمین شناسی  - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت 17 تا 17.30 تاریخ معاصر - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
   
 ساعت 17.30 تا 18 تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته ها 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها. 

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 12.15 درس  حسابان 1  پایه 11 رشته ریاضی فیریک.

ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قران و معارف سیما 

ساعت 8 اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 15 اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 15.30 اموزش عربی، زبان قران رشته های تجربی و ریاضی و هنرستان و معارف 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر