در پی بارش های مناسب پاییزی اخیر،سد خاکی آبشینه ی همدان به میزان قابل توجهی آبگیری و این موضوع باعث بازگشت پرنده های مهاجر به این سد شده است.

کد خبر: ۴۸۷۳۱۷
منبع : مهر
ارسال نظر