کد خبر 483064

چگونگی جریمه ماشین‌های متخلف در دوران محدودیت‌ها

استاندار تهران گفت: هیچ ماشینی در طول اجرای محدودیت‌های ۹ شب تا ۴ صبح، توسط پلیس متوقف نمی‌شوند و تنها جریمه‌ها بر اساس ثبت در دوربین‌ها صورت می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر