تجمع بیش از ۱۵نفر در شهرهای قرمز ممنوع شد

علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در شهرهای قرمز و نارنجی تنها پلاک های بومی حق ورود و تردد دارند. تجمع بیش از ۱۵ نفر در شهرهای قرمز، ۲۰ نفر در شهرهای نارنجی و ۳۰ نفر در شهرهای زرد ممنوع است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر