محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار با تایید سطح کاهش سطح جانشینی جمعیت گفت: تا سال١۴٠٠ جمعیت سالمند ما درکشور به بیش از ١٠درصد و در سال١۴٣٠ به بیش از ٢۶درصد می رسد.

حجم ویدیو: 3.53M | مدت زمان ویدیو: 00:01:19
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها