با فرا رسیدن اولین روزهای پاییز، برداشت برنج خوش عطر و لذیذ چمپا از شالیزارهای مناطق جنوبی استان چهارمحال بختیاری که به خوزستان نزدیک هستند، آغاز می شود.رودخانه هایی که از یخچال های طبیعی زاگرس جاری می شود، این شالیزارها را سیراب و به رود کارون می ریزند. شهر سرخون بعد از چندین سال توقف، کشت برنج را آغاز کرده است. نشاء برنج در اواخر بهار شروع می شود. هر قطعه زمین متعلق به یک خانواده است که افراد به صورت خانوادگی در زمین ها کار می کنند. برداشت برنج به صورت سنتی است یعنی مردان خانواده با داس ساقه های برنج را درو می کنند و بعد زنان با زدن چوب روی ساقه های زرد و رسیده ی برنج، دانه های برنج را خارج می کنند.

کد خبر: ۴۷۱۵۰۷
منبع : ایرنا
ارسال نظر