کد خبر 466498

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۳شهریور

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۲۳شهریورکه از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه 23  شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣ دانش فنی پایه ١٠ رشته صنایع چوب 

ساعت٨:٣٠ تا ٩ تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه ١٢ رشته شبکه و نرم افزار  

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه تخصصی پایه ١٢ رشته طراحی دوخت   

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ شهروند الکترونیک پایه دهم رشته رایانه

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ دانش فنی پایه ١٠ رشته شبکه و نرم‌افزار    

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم 

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا 12:25 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی)

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( معرفی عددهای گویا)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان ریاضی پایه نهم ( ادامه معرفی مجموعه)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه ای دبیران

موضوع: انجام پروژه‌های عملی با پاورپوینت 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته  علوم تجربی 

 ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵  درس ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠  فیزیک٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه معارف

جدول پخش از شبکه قرآن روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹:

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس عربی و زبان قرآنی۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

ساعت ۸ درس دین و زندگی۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی                                        

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی     

ساعت ۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲تمامی رشته ها

ساعت ۱۰:۴۵درس ریاضی و آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۴۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت ۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک         

ساعت ۱۲:۴۵درس هندسه ۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک             

 ساعت ۱۳:۱۵درس فارسی ۱ پایه۱۰مشترک همه رشته ها

بیشتر بخوانید
ارسال نظر