آغاز سال تحصیلی جدید، صبح شنبه ۱۵ شهریور، با حضور رییس جمهور و بصورت ارتباط تصویری برگزار شد.

کد خبر: ۴۶۴۶۳۰
ارسال نظر